Back to the Memory Pool

ابربتکوینی شدن

By Daniel Krawisz

BitcoinFace

کاهش ارزش و اعتبار پول ناشی از وجود بتکوین

این مقاله درباره ی امکان کاهش ارزش و اعتبار ارز به دلیل وجود بتکوین نوشته شده است که به عبارتی به آن ابربتکوینی شدن[1] هم می گویند و برای هر ارز بیچاره ای که بر سر راه سلطه ی جهانیِ بتکوین قرار گیرد ممکن است اتفاق بیفتد. در این صورت، این ارز به سرعت ارزش خود را از دست داده و بتکوین جای آن را می گیرد. این اتفاق در صورتی که رخ دهد، چگونه خواهد بود و از لحاظ اقتصادی چگونه باید آن را درک کنیم؟

مقایسه با ابرتورم [2] (تورم بیش از اندازه)

کاهش ارزش و اعتبار یک ارز یا واحد پولی، فرآیندی است که در آن مردم استفاده از یک کالا به عنوان ارز را متوقف می کنند و ابرتورم نوعی کاهش ارزش و اعتبار ارز است در هنگامی که دولت باعث تورم و افزایش سریع ارزش واحد پولی می شود. ابربتکوینی شدن نوع متفاوتی است اگرچه ظاهرا شبیه ابرتورم است. در هر دو رویداد، قیمت ها در آن واحد پولیِ نگون بخت چنان بالا می روند که دیگر آن را یک واحد پولی به حساب نخواهند آورد.

دو تفاوت اساسی بین ابرتورم و ابربتکوینی شدن وجود دارد. اولی آن است که یک واحد پولی (یا یک ارز) با رقابتی محدود و کم نسبت به ارزهای دیگر ابرتورم می کند، در حالی که ابربتکوینی شدن دقیقا به دلیل رقابت با بتکوین اتفاق می افتد. دلیل این امر اثرگذاری بیشترِ کنترل های سرمایه بر روی ارزهای دیگر است تا بر روی بتکوین. یا به عبارتی آن اثرات فراوانی که سیستم های مدیریتی مرکزی بر روی دیگر ارزها دارند، بر روی بتکوین ندارند، پس گذشتن از مرزها و رفتن از کشوری به کشور دیگر و رقابت با هر ارز دیگر برای بتکوین بسیار آسان خواهد بود.

دوم آن که در ابرتورم، دولت عرضه ی پول را گسترش می دهد تا توقعات مردم از تورم را پشت سر گذاشته، از آن توقعات حتی جلوتر رفته و اوضاع تورمی را در نظرگاه مردم بهبود دهد. از رواج انداختن یا بی اعتبار کردن (demonetization) در نتیجه ی اندرکنش یا تعامل (interaction) این دو اتفاق می افتد. در حالی که ابربتکوینی شدن، برای اینکه اتفاق بیفتد نیازی ندارد که هیچ تغییری در میزان عرضه ی هیچکدام از ارزها یا واحدهای پولی آن را همراهی کند. یعنی برای ابربتکوینی شدن نیازی به همراهیِ تغییر در مقدار عرضه ی هیچ ارزی نیست.

در همین حال که دولت به تورم و عرضه ی پول عادت می کند، مردم آن کشور نیز به پیش بینی افزایش در قیمت ها عادت می کنند. این مساله باعث می شود دولت نتواند هر بار که تورم اتفاق می افتد بیشترین استفاده را از آن بِبَرَد. بنابراین، برای به دست آوردن سود مورد نظر دولت باید مقدار تورم را افزایش دهد. هنگامی که مردم این چنین تورم های سنگینی را پیش بینی می کنند پول ارزش خود را از دست داده، مردم دیگر نمی توانند خرید کنند و آهسته آهسته آن پول کارکرد خود را به عنوان یک ارز از دست می دهد.

ابرتورم یک اقدام کارآفرینانه از سوی دولت است به این معنی که دولت مداخلاتی می کند که مدام تغییر می کنند و سبب جلوگیری از ایجاد توازن و تعادل می گردند. دولت باید پیوسته و مدام رفتار خود را تغییر دهد تا همیشه از مردم خود جلوتر باشد. لحظه ای که مردم بتوانند سیاست های آینده را پیش بینی کنند، دولت باید سیاست های خود را از طریق افزایش نرخ تورم تغییر دهد.

ابربتکوینی شدن، یک انتقال داوطلبانه از یک واحد پولی با رتبه ی پایین تر به یک واحد پولی برتر و با رتبه ی بالاتر است و انجام این انتقال شامل زنجیره ای از اقدامات انفرادی و کارآفرینانه است تا اینکه یک انحصارگراییِ تنها و مجرد باشد که سیستم را به بازی گرفته است.

آخخخخ، دیگر بتکوینی شدی!

بر اساس دو تفاوت، من در مورد اتفاق ابربتکوینی شدن، دو پیش بینی را عرضه می کنم.

  1. یک اتفاق ابربتکوینی شدن بسیار سریع تر از یک اتفاق ابرتورم خواهد بود. برای این سخن دو دلیل دارم. نخست اینکه دولت برای جلوگیری از ورود بتکوین به کشور به دلیل ناتوانی کنترل های سرمایه بر بتکوین، دشواری های بسیار زیادتری خواهد داشت. دوم اینکه ابرتورم ذاتا تلاشی برای فریفتن مردم بوده است در حالی که ابربتکوینی شدن کاملا معمول و قابل پیش بینی است (دست کم در مقایسه این طور است). بنابراین مردم به سادگی هر چه بیشتر خواهند دید که بهتر بوده این تغییر را بپذیرند. پس، سرعت ابربتکوینی شدن حتی از سرعت ابرتورم ها نیز بیشتر است. بسیار بیشتر از آنچه انتظار دارید اتفاق خواهد افتاد
  2. ابربتکوینی شدن، به اندازه ی ابرتورم در اقتصاد مداخله نخواهد کرد. واحد پولی ابزار تقسیم کار است و ابرتورم آن را غیرقابل اطمینان می سازد و مردم را ناچار می کند تا از جایگزین هایی به مراتب بدتر استفاده کنند. در یک رویداد ابربتکوینی شدن، مردم از یک ارز اساسا پایین رتبه تر به یک ارز دارای رتبه ی بالاتر روی می آورند در حالی که در یک رویداد ابرتورم، مردم تنها هنگامی از ارز جدید استفاده می کنند که ارز قدیمی تر به وضعیتی بدتر از بهترین جایگزین بعدی همچون طلا یا مواد شوینده دچار شود. همیشه بهبودی سریع در بهره وری و ثروت با ابربتکوینی شدن همراه می شود.

ابربتکوینی شدن احتمالا برای همگان گیج کننده خواهد بود. انگار که دوره ی نوجوانی دوم یک انسان باشد. با این حال، وقتی انجام شود، آن چنان خوب و آسان خواهد بود که همگان با تعجب فکر می کنند که ما چگونه با سیستم پیشین می توانستیم کار کنیم.

Bitcoinbody

(العمل الفني الأصلي من قبل المؤلف)


  1. معادلی که برای Hyperbitcoinization در فارسی انتخاب شده، ابربتکوینی شدن، به معنای بتکوینی شدنِ بسیار زیاد و بیش از اندازه است. این معادل به پیروی از معادلِ Hyperinflation که ویکیپدیا آن را ابرتورم ها ذکر کرده، توسطِ این مترجم پیشنهاد شده است. ↩︎

  2. ابرتورم (Hyperinflation): در اقتصاد ابر تورم زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور نرخِ تورمِ بسیار بالا و معمولاً پرشتابی را تجربه می‌کند، به این معنی که خیلی سریع ارزشِ واقعیِ ارزِ داخلی از بین رفته و باعث می‌شود افراد جامعه دارایی‌هایشان را از پولِ محلی به حداقل برسانند. جمعیت به طور معمول به سمتِ نگه داریِ ارزهای خارجیِ پایدار تغییرِ مسیر می‌دهد. در چنین شرایطی سطحِ عمومیِ قیمت‌ها در یک اقتصاد به سرعت افزایش پیدا می‌کند و به عنوانِ یک ارز رسمی ارزشِ واقعی خود را از دست می‌دهد. در موردِ ارزهای خارجی ارزشِ اقلامِ اقتصادی نسبتاً با ثبات مانده‌است

    این توضیح لازم است که برای اصطلاحاتِ خاص و فنی تلاش می شود که در هماهنگی با دانشنامه ی ویکیپدیا، معادل ها برای این اصطلاحات خاص و فنی انتخاب شود مثلا برای Hyperinflation همان معادلی قرار داده شده که ویکیپدیا پیشنهاد کرده و نوشته است. تعریفی که در این پاورقی (footnote) هم آمده همان تعریفی است که در ویکیپدیای انگلیسی (و در پی آن ترجمه ی آن در ویکیپدیای فارسی) نوشته شده و برای آسان شدن کار کاربران و مخاطبان محترم، آن تعریف در این پاورقی (پاورقی شماره 1) آورده شده است (توضیح از مترجم) ↩︎


Translated by Janey


Read in العربية،‏ Deutsch،‏ English،‏ Español،‏ Français،‏ 한국어، و Русский

Back to the Memory Pool